/* Link */ #et-secondary-nav .menu-item a{ position:relative; left:-955px; }

Platform as a Service

PaaS

PaaS (eng. Cloud Platform as a Service)

PaaS je cloud computing usluga koja donosi razvojnu okolinu. Korisnik sam gradi vlastite aplikacije koje se pokreću na infrastrukturi davatelja usluge. Ove usluge su ograničene dizajnom i mogućnostima isporučitelja tako da korisnik nema potpunu slobodu. Pored pohrane i drugih računarskih resursa, korisnik je u mogućnosti da koristi paket predizajniranih alata za razvoj, prilagođavanje i testiranje vlastitih aplikacija.

Ključne karakteristike:

  • PaaS pruža platformu sa alatima za testiranje, razvoj i korištenje aplikacija u istom okruženju.
  • Omogućava kompanijama da se fokusiraju na razvoj bez brige oko osnovne računarske infrastrukture.
  • Pružatelj usluge upravljanje sigurnošću, operativnim sistemom, serverskim software-om i backup-om.
  • Olakšava zajednički rad, čak i ako timovi rade na daljinu.

Naša ponuda PaaS obuhvaća: Microsoft Cloud Platform i VMware vCloud Platform