/* Link */ #et-secondary-nav .menu-item a{ position:relative; left:-955px; }

Infrastructure as a Service

IaaS

IaaS (eng. Cloud Infrastructure as a Service)

Korisniku je kao usluga pružena mogućnost korištenja računarske infrastrukture (uglavnom virtualne platforme). Time je izbjegnuta kupovina servere, prostora za pohranu podataka i mrežne opreme, a isti se obezbjeđuju kroz vanjsku uslugu.

Korisniku je pružena mogućnost upravljanja obradom, pohranom, umrežavanjem i drugim osnovnim računarskim resursima. Unutar infrastrukture pružatelja usluge, korisnik koristi vlastite platforme i aplikacije.

Ključne karakteristike:

  • Umjesto direktne kupovine hardware-a, korisnik plaća IaaS u skladu sa zahtjevom i potrebama
  • Infrastruktura je skalabilna u zavisnosti od potreba za pohranom podataka i precesiranjem
  • Ušteda troškova održavanja vlastitog hardware-a
  • Omogućava virtualizaciju administrativnih poslova, štedeći vrijeme i ostavljajući prostora za ostale važne zadatke

Naša ponuda IaaS obuhvaća: IBM SoftLayer, Microsoft Cloud i VMware Cloud

IBM Cloud

Cloud built to preform

Microsoft Cloud Services

Servers located in B&H

VMware vCloud

Servers located in B&H