/* Link */ #et-secondary-nav .menu-item a{ position:relative; left:-955px; }

Rješenja

Portfolio za moderno poslovanje

Zašto birate ASBIS?

Orjentisanost prema partneru

Naša opsežna distribucijska mreža i internacionalni doseg omogućavaju nam da bolje služimo svojim partnerima. Kompetitivne prednosti nas usmjeravaju ka radu orjentisanom na zadovoljavanju poreba rasta naših poslovnih partnera.

Diverzificiran portfolio proizvoda i usluga

Široka ponuda informatičke opreme i tehnologija, te pružanje inovativnih informatičkih usluga, visoko nas pozicioniraju na tržištu. Veliku pažnju posvećujemo pružanju dodatne vrijednosti putem naših servisa i usluga, čime partnerima pružamo sveobuhvatnu ponudu. Širenjem portfolija na Cloud i Managed servise, možemo odgovoriti na većinu zahtjeva modernog poslovanja.

Operativna učinkovitost

Naša je vrijednost omogućiti poslovnim partnerima da postanu učinkovitiji, profitabilniji i educiraniji. Ponudu proizvoda aktivno ažuriramo kako bi pokrili sve potrebe naših partnera i odgovorili zahtjevima malih, srednjih i velikih kompanija, te ostalih organizacija.

Birajte rješenje po Vašoj mjeri i potrebi!