/* Link */ #et-secondary-nav .menu-item a{ position:relative; left:-955px; }

Uvođenjem Opće EU uredbe o zaštiti ličnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR), koja stupa na snagu 25. maja 2018. godine, lični podaci i njihova zaštita postaju sve važniji. GDPR se primjenjuje na sve organizacije u Europskom ekonomskom prostoru (EEA), ali i organizacijama osnovanim izvan EEA, kada se njihove poslovne aktivnosti odnose na ponudu dobara i usluga pojedincima u EEA.

Prema članku 28. GDPR-a, u kojem IBM pruža kupcu uslugu koja uključuje obradu ličnih podataka kupca od strane IBM-a, IBM i kupac imaju obavezu sklopiti ugovor koji uređuje obradu ličnih podataka.
Dodatne informacije o GDPR i IBM-ovoj primjeni GDPR možete pronaći ovdje: http://www.ibm.com/gdpr.

IBM je u postupku komuniciranja sa postojećim kupcima vezano za ažuriranje ugovora u skladu sa novim propisima. Komunikacija se odnosi na sve kupce koji su kupili IBM proizvode ili usluge od IBM-ovog poslovnog partnera ili izravno od IBM-a i s kojima IBM ima izravan ugovorni odnos.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte ASBIS d.o.o., IBM poslovnog partnera

13 + 13 =